Góp Phần Tìm Hiểu Phật Giáo Nam Bộ

128,000

Quyển sách đang có trong tay bạn đọc là một tuyển tập gồm những tham luận tại các hội thảo khoa học về Phật Giáo Việt Nam ( Nam Bộ) trên nhiều phương iện khác nhau. Đây là những bài viết của tác giả đã được công bố dưới nhiều dạng khác nhau: trong kỷ yếu hội thảo quốc tế, trong tạp chí, trong một số công trình sách gồm nhiều tác giả…

Sau tuyển tập về Phật giáo ở Nam Bộ mang tên Góp phần tìm hiểu Phật giáo Nam Bộ, Xuất bản vào năm 2004, thì đây là tuyển tập Góp phần tìm hiểu Phật giáo ở Nam Bộ( Văn hóa và xã hội) tiếp nối dề tài trên, gồm 20 bài viết đề cập đến Phật Giáo Việt Nam, đặc biệt là ở Nam Bộ được công bố vào nhiều thời gian khác nhau. Tuyển tập này được hình thành không ngoài mục dích tập hợp lại một cách có hệ thống các chủ đề khá quan trọng về Phật giáo Nam Bộ

icons8-exercise-96 chat-active-icon