Phật Giáo Việt Nam Góc Nhìn Lịch Sử Và Văn Hóa

100,000

Một trong những đặc điểm nổi bật của Phật giáo Việt Nam là sự dung hòa – dung hòa với tín ngưỡng truyền thống của người Việt Nam, dung hòa giữa các tông phái Phật giáo, dung hòa với Lão và Nho để tạo nên tinh thần viên dung tam giáo, … Phật giáo Việt Nam không tham chính nhưng có quan hệ mật thiết với chính quyền và có vai trò to lớn trong việc “ trị nước an dân” . Phật gióa Việt Nam luôn với tinh thần nhập thế sâu sắc. Các nhà sư khi cần có thể lên ngựa phóng ra chiến trường để cùng nhân dân diệt giặc giữ nước, các vị sẵn sang “ cởi áo cà sa, khoát chiến bào” khi tổ quốc lâm nguy. Một hiện tượng đặc biệt và khá phổ biến trong lịch sử Việt Nam là nhiều nhà nho vẫn giữ tinh thần “ tòng Nho mộ Thích, kể cả các bậc đại danh Nho

còn 50 hàng

icons8-exercise-96 chat-active-icon