Hành Trình Của Trần Đức Thảo Hiện Tượng Học Và Chuyển Giao Văn Hóa

640,000

HÀNH TRÌNH của TRẦN ĐỨC THẢO

Hiện tượng học và chuyển giao văn hóa

Phần thứ nhất: Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế về triết gia Trần Đức Thảo

Phần thứ hai: Tác phẩm Hiện tượng học và chủ nghĩa duy vật biện chứng của Trần Đức Thảo

Cuốn sách này được xuất bản với sự hỗ trợ của Laboratoire d’exellence TransfertS (Cộng hòa Pháp).

Bùi Văn Nam Sơn chủ trì dịch, hiệu đính và giới thiệu

Bùi Văn Nam Sơn, Đinh Hồng Phúc, Phạm Anh Tuấn, Pham Văn Quang dịch

Ấn bản đặc biệt kỉ niệm 100 năm ngày sinh triết gia Trần Đức Thảo (26/9/1917 – 26/9/2017).

icons8-exercise-96 chat-active-icon