Hồ Thích Thiền Học Án (Quyển Một) – Nghiên Cứu Thiền Tông Sử Sơ Kỳ

90,000

Hồ Thích Thiền Học Án (Quyển Một) – Nghiên Cứu Thiền Tông Sử Sơ Kỳ

Học thuật của Bác Sĩ Hồ Thích thông quán Trung Tây. Sách Thần Hội Hòa Thượng Di Tập của ông khiến cả thế giới chú ý đến tư tưởng Thiền học Trung Quốc, lại càng khiến các học giỉa Nhật Bản đạt đến cao trào đối với nghiên cứu về vấn đề này.

Học thuật giới Nhật Bản trọng thị học vấn của Bác Sĩ Hồ Thích cũng như quan tâm đến phương pháp và thái độ nghiên cứu của ông. Thuở sinh tiền Bác Sĩ Hồ Thích có ba người bạn văn hóa là ba giáo sư Nhật Bản lừng danh: Một vị đã khứ thế là Suzuki Daisetz Tiên Sinh đã từng cùng Bác Sĩ Hồ Thích triển khai luận chiến liên hệ đến sơ kỳ Thiền Tông sử Trung Quốc. Còn hai vị tiên sinh kia là Iriya Yoshitaka và Yanagida Seizan, đều đã từng cùng Bác Sĩ Hồ Thích trao đổi thư tín đối luận về Thiền học.

MỤC LỤC:

HỒ THÍCH THIỀN HỌC ÁN

 1. Bồ-đề-đạt-ma khảo菩提達摩考(Một chương của Trung Quốc Trung cổ Triết học Sử)

ĐÀN KINH KHẢO

 • II. Đàn Kinh Khảo (1) (Bạt Tào Khê Đại sư Biệt truyện)
 • III. Đàn Kinh khảo (2) (Ghi về Lục Tổ Đàn Kinh bản Bắc Tống)

THIỀN TÔNG THẾ HỆ THỜI ĐẠI BẠCH CƯ DỊ

 • IV. Thiền tông Thế hệ Thời đại Bạch Cư Dị
 • V. Hà Trạch Đại sư Thần Hội truyện

LĂNG-GIÀ SƯ TƯ KÝ TỰ

 • VI. Lăng-già Sư tư ký Tự
 • VII. Lăng-già tông khảo 楞伽宗考

PHỤ LỤC

 • I. Từ các bản dịch nghiên cứu Thiền pháp Phật giáo
 • II. Thiền học Cổ sử khảo
 • III. Luận về Cương lĩnh của Thiền tông Sử
 • IV. Hải ngoại Độc thư Tạp ký

Hết hàng

Danh mục: Từ khóa: , ,
icons8-exercise-96 chat-active-icon