Hữu Thể và Thời Gian – Bộ 2 tập

270,000

Quyển “Hữu Thể và Thời Gian” là một trong hai tác phẩm bất hủ của tư tưởng Tây Phương, thông qua tác phẩm này, dịch giả muốn giới thiệu cùng với quý bạn đọc tư tưởng gia vĩ đại nhất của thế kỷ, đồng thời cũng là tư tưởng gia vĩ đại nhất của nhân loại.

Đối tượng của khảo luận này là trình bày cụ thể câu hỏi về ý nghĩa của “hữu thể”. Mục đích tạm thời là giải thích thời gian như là chân trời khả thể cho mọi am hiểu hữu thể tổng quát.

icons8-exercise-96 chat-active-icon