Tuyển Tập Điều Lệ – Quy Chế – Hiến Chương Phật Giáo Việt Nam

265,000

Để bạn đọc có thêm tư liệu cho việc nghiên cứu lịch sử Phật giáo Việt Nam, Thư viện Huệ Quang thực hiện TUYỂN TẬP ĐIỀU LỆ – QUY CHẾ – HIẾN CHƯƠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM giai đoạn 1932 – 2000.

Đây là loạt sách về điều lệ, quy chế của các Hội Phật học trong những năm chấn hưng Phật giáo.

icons8-exercise-96 chat-active-icon