Kinh đô Rồng – Từ truyền thống thượng võ đến chủ nghĩa anh hùng

450,000

Nội dung sách gồm 4 phần, 16 chương:

Phần I: Truyền thống thượng võ Thăng Long – Hà Nội: Tác giả khái quát về nguồn gốc hình thành người Việt cổ, khát vọng độc lập, tự chủ qua nghìn năm Bắc thuộc, từ đó toát lên tinh thần thượng võ trong đời sống chiến đấu, trong văn hóa tín ngưỡng, nêu cao bản lĩnh, sức sống của người Việt cổ nói chung và người Hà Nội thời sơ sử nói riêng.

Phần II: Nền võ học cổ truyền trên đất Thăng Long hội tụ và lan tỏa:Tác giả nói đến Những yếu tố liên quan đến sự hình thành nền võ học dân tộc; về truyền thống võ học Việt Nam, một nền võ học trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử từ thưở sơ khai đến thời kỳ phát triển nở rộ có hệ thống, có lớp lang và môn phái rõ ràng.

Phần III: Những võ công hiển hách từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX: Nói về những chiến công oanh liệt của dân tộc ta thời trung đại.

Phần IV: Hà Nội – Thủ đô Anh hùng, thành phố vì hòa bình: Nêu cao truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khí phách Thăng Long – Hà Nội trong thời đại Hồ Chí Minh.

Có thể nói Thăng Long – Hà Nội là nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị tinh hoa của dân tộc, những truyền thống ấy rất cần được kế thừa và phát huy, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ ngày nay nhằm nâng cao nhận thức về giá trị văn hóa cốt lõi của Thăng Long – Hà Nội, của dân tộc trong thời đại mới.

icons8-exercise-96 chat-active-icon