LÊ QUÝ ĐÔN VÀ JEONG YAK YONG: TỪ CHÚ GIẢI KINH THƯ ĐẾN TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

192,000

LÊ QUÝ ĐÔN VÀ JEONG YAK YONG: TỪ CHÚ GIẢI KINH THƯ ĐẾN TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ
Cuốn sách này vốn là luận án tiến sĩ triết học của tác giả, đã được bảo vệ thành công tại Đại học quốc gia Chung nam, Hàn Quốc , vào cuối năm 2017. Sách được biên soạn không phải với mục đích đơn thuần là sách phổ biến kiến thức về lịch sử Hàn Quốc hay nho học Hàn Quốc. Do đó, có thể có một có đôi chỗ hơi rắc rối đối với độc giả không quen thuộc lịch sử và lịch sử tư tưởng Hàn Quốc, như những bàn luận về chính trị Đãng bình, luận tranh Hồ lạc…

icons8-exercise-96 chat-active-icon