Lịch Sử Tư Tưởng Việt Nam và Phật Giáo Trong Lịch Sử Tư Tưởng Việt Nam (Bìa cứng)

200,000

Lịch sử tư tưởng Việt Nam và Phật giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam là ấn phẩm mới nhất thuộc Tủ sách Triết học của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, phù hợp với nhu cầu nghiên cứu và đào tạo ngành triết học nói riêng và nhiều ngành khoa học xã hội nhân văn nói chung.

icons8-exercise-96 chat-active-icon