Nam Kỳ quan chế khảo lược (1802-1945)

280,000

Quyển sách này viết về quan chế cai trị tại Nam Kỳ từ đầu triều Nguyễn cho đến khi người Pháp thoái trào, nhằm cung cấp cho quí bạn nhiều thông tin về các chức vụ, hàm tước lúc bấy giờ cũng như là vị trí công việc, trách nhiệm, vai trò, vvv.

Nhiều bạn đặt câu hỏi về THẦY HỘI ĐỒNG, ÔNG CẢ, ÔNG CHỦ QUẬN, … bổn sách này sẽ giúp cho các bạn phần nào giải đáp được những thắc mắc đó.

Chúng tôi hi vọng, đây là tài liệu tham khảo vỡ lòng nho nhỏ dành cho các bạn yêu mến văn hóa Miền Nam nói chung và văn hóa Nam Kỳ nói riêng vậy.

Hết hàng

icons8-exercise-96 chat-active-icon