Nam Việt Thần Kỳ Hội Lục (bìa cứng)

270,000

Nam Việt Thần Kỳ Hội Lục

“NAM VIỆT THẦN KỲ HỘI LỤC”, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 2021.

Sách sưu tập hơn 1000 vị thần, di tích.

Biên dịch và khảo cứu: PGS.TS. Trần Trọng Dương, ThS. Dương Văn Hoàn.

Nghiên cứu và giới thiệu: PGS.TS. Trần Trọng Dương.

Các tác giả “chú hơn 1000 footnote, quy đổi 1000 địa danh” (theo TTD)

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm trân trọng cảm ơn các dịch giả – nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các cơ quan đã ủng hộ, hợp tác xuất bản công trình có giá trị lớn, phát triển Tủ sách Di sản Văn hóa Việt Nam.

Sách phát hành tháng 01 năm 2022.

icons8-exercise-96 chat-active-icon