Nghệ Thuật Suy Tưởng

74,000

Con người sống là hành động: hành động để thỏa mãn nhu cầu thực tiễn hay để thỏa mãn lòng hiếu tri. Với khả năng giới hạn, khi hành động, họ lại thường gặp thất bại, hiểu biết lại thường sai lầm. Sau nhiều lần “thử” và “lầm” mà trí tuệ thức tỉnh, vẫn tra hỏi, vẫn tìm hiểu những tương quan khách quan: đó là lúc khoa học thực sự hình thành

NGHỆ THUẬT SUY TƯỞNG tóm lược nhiều học thuyết triết học về các nguyên tắc, quy luật hướng dẫn cho việc suy tưởng đúng, nhất là luận lí học và nhận thức luận. Qua những phần được trình bày rất rõ ràng và dễ hiểu, tác giả đã thành công đưa những tri thức triết học và logic học khô khan, khó hiểu thành một đường dây xuyên suốt giúp người đọc dễ nắm bắt và trau dồi được nghệ thuật suy tưởng.

icons8-exercise-96 chat-active-icon