Nghiên cứu thực hành tín ngưỡng trong xã hội đương đại

500,000

Nghiên cứu thực hành tín ngưỡng trong xã hội đương đại (Trường hợp tín ngưỡng thờ Mẫu)

Thờ Mẫu là một tín ngưỡng lâu đời và phổ biến không chỉ  ở Việt Nam, mà còn  ở nhiều dân tộc khác trên thế giới. Ở Việt Nam tín ngưỡng thờ Mẫu có một chỗ đứng đặc biệt, có sức lan tỏa lớn và ngày càng thể hiện tầm ảnh hưởng trong xã hội đương đại. Nam Định là một trong các địa phương có các trung tâm của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ gắn với Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

Cuốn sách là tập hợp các tham luận được trình bày trong Hội thảo khoa học Quốc tế Nghiên cứu thực hành tín ngưỡng trong xã hội đương đại (Trường hợp tín ngưỡng thờ Mẫu) được tổ chức tại Nam Định, thu hút được sự quan tâm của các học giả trong nước và quốc tế. Nội dung cuốn sách được chia làm 3 phần. Phần 1: Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu trong bối cảnh xã hội đương đại. Phần 2: Tín ngưỡng thờ Mẫu và những hình thức tương đồng khác. Phần 3: Sinh hoạt tín ngưỡng trong xã hội đương đại – từ quản lý đến bảo tồn và phát huy giá trị. Qua các tham luận, các chuyên gia cũng làm sáng tỏ thêm các giá trị và bản sắc của tín ngưỡng thờ Mẫu, đề xuất các chính sách nhằm khuyến khích cộng đồng chủ động, tham gia tích cực trong việc phát huy những giá trị, truyền thống tốt đẹp của các thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu.

icons8-exercise-96 chat-active-icon