Nguồn Gốc Xã Hội Của Trí Khôn: Sự Phát Triển Của Các Quá Trình Tâm Lý Bậc Cao – Lev Semyonovich Vygotsky

176,000

Lev S. Vygotsky có một số phận làm khoa học thật đặc biệt. Ông là một trong những nhà tâm lý học lớn đã đi vào nghiên cứu vấn đề biểu tượng. Suốt cả thế kỷ XX người ta không biết đến Vygotsky ông mất ở tuổi 38 và chỉ có khoảng chục năm dành cho nghiên cứu khoa học và đã không kịp xuất bản các tác phẩm quan trọng nhất của mình.

Ấy thế nhưng ngay cả trong những điều kiện này, một “Mozart của tâm lý học” (như nhà triết học S. Toulmin đã gọi ông như thế) đã kịp mở đầu cho những lý thuyết đầy hứa hẹn nhất của tâm lý học. Hơn nửa thế kỷ sau khi ông qua đời các tác phẩm chính của ông đã được xuất bản Vygotsky đã được thừa nhận là một tác gia tiền phong (avant – garde): “Chắc chắn ở nhiều phương diện Vygotsky đi trước rất xa thời đại của chúng ta” (Rivière, 1984).

Một hiện tượng hiếm hoi như Vygotsky trong lịch sử khoa học có thể được lý giải bằng hai yếu tố có liên hệ mật thiết với nhau: một mặt, sự phong phú và độc đáo của các tác phẩm và công trình khoa học của ông trong một quãng thời gian tương đối ngắn chính là bằng chứng chắc chắn về thiên tài của Vygotsky; mặt khác, Vygotsky sống và làm việc trong một giai đoạn có nhiều biến động lịch sử” (Trích Paris, UNESCO: Văn phòng Quốc tế Giáo dục) vol XXIV, n° 3/4 1994 (91/92) tr. 793-820).

Hết hàng

icons8-exercise-96 chat-active-icon