Nguyễn An Ninh – Dấu Ấn Để Lại

52,500

Nhà sử học,GS Trần Văn Giàu từng viết về Nguyễn An Ninh : “Con người sôi nổi,đại chúng đó ,hùng hồn ở diễn đàn ,bén nhọn trên cột báo,không chút sợ Tây,tà,vào tù như về quê,con người ấy đồng tời là một người trầm tư,mặc tưởng.Nguyễn An Ninh là một chính khách,học giả,một nhà chính trị hoạt động.Trước hết,anh là một con người của quần chúng ,là con người của nhân dân”.

Hành trình hoạt động cách mạng từ khi còn là thanh niên đến lúc Nguyễn An Ninh từ giã cõi trần ở nhà tù Côn Đảo hiện lên sắc nét qua ngòi bút tài hoa của nhà văn Lê Minh Quốc trong cuốn tiểu thuyết ” Nguyễn An Ninh – Dấu ấn để lại”

Danh mục:
icons8-exercise-96 chat-active-icon