Phan Châu Trinh Toàn Tập (Trọn Bộ 3 Cuốn)

960,000

Phan Châu Trinh Toàn Tập

Bộ sách gồm 3 tập với khoảng 2000 trang in khổ 16 x 24cm, chia làm 2 thể loại: Văn vần và văn xuôi xếp theo thời gian:

Tập 1: Văn vần, gồm: Thơ chữ Hán – Câu đối – Tây Hồ thi tập (74 bài thơ thất ngôn với nhiều nội dung chủ đề) – Santé thi tập (hơn 220 bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật cụ Phan viết trong thời gian 10 tháng bị giam ở nhà ngục Santé của Pháp từ tháng 9.1914 – 7.1915. Đại bộ phận những bài thơ đó thích giải tục ngữ, ca dao, thành ngữ ) – Gia huấn ca – Tỉnh quốc hồn ca I, II – Giai nhân kỳ ngộ diễn ca (dựa theo bản dịch chữ Hán của Nhậm Công Lương Khải Siêu, cụ Phan chỉ mới diễn dịch được hơn 8 hồi, còn lại hơn 7 hồi được ông Trần Tiêu dịch).

Tập II và tập III: Văn xuôi, gồm: Các “tiểu luận văn chương”, các tác phẩm lớn nhỏ “văn chính luận”, các tác phẩm “chuyên khảo”, các “thư tín”… và các loại khác.

Trong số tác phẩm đa dạng ở tập II, theo thời gian xuất hiện từ 1904-1918 gồm: Một số ít truyện ngắn, tiểu phẩm, một vở tuồng có tính chất văn chương; số còn lại là các bài phỏng vấn, thư từ trao đổi và có mấy tác phẩm dài hơi thuộc thể tài chuyên luận, chuyên khảo về những vấn đề chính trị xã hội khá tiêu biểu, như:

Đầu Pháp chính phủ thư (Thư gửi Toàn quyền Đông Dương);

Điều trần gửi Hội Nhân quyền;

Trung Kỳ dân biến tụng oan thỉ mạt ký (Tập ký kêu oan kể đầu đuôi vụ dân biến ở Trung Kỳ);

Trung Kỳ điền thổ thuế ngạch hà trọng thỉ mạt chi tình hình (tình hình đầu đuôi về sự hà khắc của ngạch thuế ruộng đất ở Trung Kỳ);

Đông Dương chính trị luận (Bàn về chính trị ở Đông Dương).

Tập III gồm 2 bộ phận:

Phần VĂN XUÔI với số lượng khoảng 250 trang. Trong đó có 3 tác phẩm tương đối dài dịch từ nguyên văn chữ Hán: Đại Việt sử ký toàn thư, Pháp-Việt liên hiệp hậu chi tân Việt Nam, Thất điều thư và 2 bài diễn thuyết tiếng Việt: Đạo đức và Luân lý Đông Tây, Quân trị chủ nghĩa và Dân trị chủ nghĩa. Còn lại là văn bài thuộc các loại: Thư từ trao đổi (thư gửi Phan Văn Trường qua báo cáo của điệp viên Jolin, thư gửi Sarraut năm 1922, thư gửi Bộ trưởng Bộ thuộc địa…), Báo cáo tình hình, Trả lời phỏng vấn, Truyện ngắn…

Phần Phụ lục: 9 phụ lục khác nhau giúp bạn đọc có thêm tư liệu liên quan, để bạn đọc tiện tham khảo, để có thể tìm hiểu, nghiên cứu, nhận định, đánh giá đúng đắn hơn về thân thế – sự nghiệp của nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh.

Bộ sách Phan Châu Trinh toàn tập ra mắt bạn đọc nhân dịp lễ giỗ lần thứ 79 nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh (24.3.2005). Giáo sư Chương Thâu, nhà sử học Dương Trung Quốc và bà Lê Thị Kinh (tức Phan Thị Minh, cháu ngoại cụ Phan) là những người trực tiếp tổ chức bản thảo. Nguồn tư liệu để thực hiện bộ toàn tập này: toàn bộ khối lượng “di cảo” đồ sộ của cụ Phan do gia đình cất giữ; kế thừa các công trình khảo cứu về cụ Phan của Gs. Huỳnh Lý (Thơ văn Phan Châu Trinh), Nguyễn Văn Dương (Tuyển tập Phan Châu Trinh); các chuyên khảo của Ái Hiền, Lê Văn Siêu, Tôn Quang Phiệt, Nguyễn Q. Thắng, Thu Trang, Thế Nguyên, Phan Thị Minh…

Qua bộ sách Phan Châu Trinh toàn tập, bạn đọc có thể đi sâu tìm hiểu nghiên cứu toàn diện hơn về cụ Phan Châu Trinh – một chí sĩ yêu nước, một nhà tư tưởng, một nhà văn hóa lỗi lạc của Việt Nam. Qua bộ sách, toàn cảnh về con người, hành trạng cùng các mối quan hệ của Phan Châu Trinh được dựng lại một cách tương đối có hệ thống. Và bạn đọc sẽ tìm thấy ở đây nhiều trước tác vẫn còn nguyên giá trị với thời gian.

Hết hàng

icons8-exercise-96 chat-active-icon