Phật Học Luận Tập – Tập 10

140,000

Giới thiệu sách Hương Tích – Phật Học Luận Tập – Tập 10
Chủ trương: Tuệ Sỹ

Thực hiện: Thư quán Hương Tích và chư thiện hữu cộng tác viên.

Trong tập này: Tuệ Sỹ, Huỳnh Kim Quang, Võ Quang Nhân, Bùi Chí trung, Trần Kỳ Phương, Nguyễn Thị Tú Anh, Thích Nữ Thanh Trì.

Mục lục Hương Tích – Phật Học Luận Tập – Tập 10
Giới thiệu THỨC THÂN TÚC LUẬN

* Tuệ Sỹ

Kinh Pháp Hoa Được Dịch và Phổ Biến Ở Tây Phương Như Thế Nào?

* Huỳnh Kim Quang

Nālandā: Truyền Thừa, Truyền Nhân và Giáo Pháp Phần II: Các Truyền Nhân, Tiểu Sử & Giai Thoại

* Võ Quang Nhân

LỊCH SỬ CHẾ TÁC TƯỢNG PHẬT Ở NHẬT BẢN

* Bùi Chí Trung

NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO CAMPĀ THỜI ‘HẬU ĐỒNG DƯƠNG’: KHẢO CỨU NGẪU TƯỢNG PHẬT VÀ BỒ-TÁT MẬT TÔNG THẾ KỶ XI-XIII PHÁT HIỆN TẠI TIỂU QUỐC VIJAYA

* Trần Kỳ Phương và Nguyễn Thị Tú Anh

LƯỢC SỬ KHẮC BẢN ĐẠI TẠNG KINH

* Tuệ Sỹ

GIỚI THIỆU ĐẠI CHÍNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

* Thanh Trì dịch

GIỚI THIỆU ĐẠI TẠNG KINH

* Thanh Trì dịch

icons8-exercise-96 chat-active-icon