Quốc Học Vun Bồi + Cổ Học Điểm Tô

340,000

Kỷ niệm 50 năm thành lập (1970-2020), Viện Nghiên cứu Hán Nôm (VNCHN) xuất bản bộ đôi ấn phẩm Quốc học vun bồi và Cổ học điểm tô.

Bộ đôi ấn phẩm này thể hiện những quan điểm thống nhất trong đa dạng của hai thế hệ các nhà nghiên cứu đang công tác tại VNCHN.

Chúng ta thường hình dung rằng, di sản Hán Nôm bao gồm toàn bộ tài liệu viết bằng chữ Hán và chữ Nôm được tạo tác ở Việt Nam trong thời trung đại và cận đại, vẫn còn tồn tại đến ngày nay trong các thư viện, cơ quan lưu trữ hay sưu tập tư nhân. Đến nay, thiết nghĩ, cần mở rộng khái niệm “Hán Nôm” ra một nội hàm rộng hơn, bao quát các di sản thành văn của Việt Nam, mà cụ thể là toàn bộ những tài liệu được ghi chép bằng cả ba loại hình văn tự từng tồn tại ở Việt Nam, trong đó cái lõi là các văn bản theo loại hình chữ Hán (gồm chữ Hán và các loại chữ Nôm); tiếp đến là các văn bản theo loại hình chữ Phạn; cuối cùng là các văn bản bằng chữ cái La-tinh có niên đại sớm (thế kỷ XVII – XIX).

Cuốn sách này là tập hợp có chọn lọc một số chuyên đề thực hiện trong 3 năm 2017, 2018 và 2019 của các nhà khoa học công tác tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Đây chủ yếu là những chuyên đề được Viện trưởng “đặt hàng” các nhà khoa học trong Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Hán Nôm nhiệm kì 2016 – 2020, bao gồm 15 thành viên: PGS.TS. Nguyễn Tuấn Cường (Chủ tịch Hội đồng), PGS.TS. Nguyễn Công Việt (Phó Chủ tịch), TS. Đỗ Thị Bích Tuyển (Thư kí), TS. Cao Việt Anh, TS. Đào Phương Chi, TS. Nguyễn Xuân Diện, TS. Trần Trọng Dương, PGS.TS. Lã Minh Hằng, PGS.TS. Vương Thị Hường, TS. Nguyễn Tô Lan, PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh, TS. Nguyễn Hữu Mùi, PGS.TS. Nguyễn Thị Oanh, GS.TS. Đinh Khắc Thuân, PGS.TS. Phạm Thị Thuỳ Vinh. Ngoài ra, Viện trưởng còn mời thêm một số nhà nghiên cứu khác như TS. Nguyễn Kim Măng, TS. Phạm Văn Tuấn, mỗi người viết một chuyên đề; CN. Nguyễn Văn Thanh được PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh mời cùng hoàn thành một chuyên đề. Tổng cộng gồm có 21 chuyên đề “đặt hàng” được lựa chọn, cùng với 3 bài viết do Viện trưởng thực hiện bổ sung (không phải các chuyên đề đặt hàng) thành 24 bài viết của 18 tác giả.

 

icons8-exercise-96 chat-active-icon