SÁCH CHU DỊCH VỚI DỰ ĐOÁN HỌC

200,000

“Chu dịch” là một bộ kinh điển cổ xưa nhất, có quyền uy nhất, có tiếng nhất của Trung Quốc; đó là kết tinh trí huệ, sự thông minh của nhân dân Trung Quốc. Trong dòng chảy dài hàng ngàn năm lịch sử, nó đã trải qua vô vàn các biến cố và khảo nghiệm, hoặc khen hoặc chê, lúc suy lúc thịnh, nhưng vẫn lặng lẽ cống hiến những giá trị vô cùng to lớn cho nền văn hóa Trung Quốc và nhân loại.
Bộ sách “Chu dịch” nói về Lý, Tượng, Số, Chiêm. Về hình thức và phương pháp, có vẻ như là tác phẩm chuyên luận về âm dương bát quái. Nhưng thực tế, vấn đề hạt nhân của nó là, vận dụng “một phân thành hai”, vũ trụ quan đối lập và thống nhất, phương pháp luận chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng, để giải thích quy luật tự nhiên phát triển và biến hóa, sự đối lập và thống nhất của vạn vật trong vũ trụ; đồng thời vận dụng thế giới quan, vận dụng dự đoán bát quái đó vào thế giới tự nhiên, các thông tin về cơ thể con người, xã hội. Nội dung của “Chu dịch” vô cùng phong phú, phạm vi đề cập tới rộng lớn, trên thì luận thiên văn, dưới thì giảng địa lý, giữa thì nói về con người, từ khoa học tự nhiên tới khoa học xã hội, từ sản xuất xã hội tới đời sống xã hội, từ đế vương, tướng khanh trị quốc thế nào, tới cách bách tính xử thế, làm người ra sao… đều luận thuật vô cùng tưởng tận, bao la vạn tượng, không gì không có.
“Chu dịch” là cơ sở, là ngọn nguồn của khoa học dự đoán, thông tin của Trung Quốc. Các quái từ, hào từ cùng với 64 quái, bát quái trong “Chu dịch”, không những ghi lại một cách hệ thống, phản ánh được các thông tin tiềm tàng của khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học về con người, phương diện y học trong quá khứ, trong tương lai, đồng thời còn đưa ra các phương

icons8-exercise-96 chat-active-icon