SÁCH QUYẾT ĐỊA TINH THƯ – LẬP HƯỚNG

413,000

Cuốn sách Quyết Địa Tinh Thư – Lập Hướng là cuốn thứ 5 trong bộ Địa Lý Phong Thủy ”Quyết Địa Tinh Thư” nhưng hoàn thành sau cùng, vì tính chất của Lý khí rất phức tạp, cần phải có thời gian tham khảo nhiều tài liệu, đối chiếu, sửa chữa; sợ rằng sai một ly đi một dặm.

Cuốn sách gồm 7 chương:
Chương 1: Nguyên lý cơ bản Lý khí
Chương 2: Lập hướng theo Long
Chương 3: Lập hướng theo Thủy
Chương 4: Lập hướng theo phân châm
Chương 5: Lập hướng quan hệ Sơn – Mệnh – Tứ trụ
Chương 6: Thấu địa Kỳ Môn
Chương 7: Huyền Không phi tinh

Cuốn sách khẳng định lập hướng có năm bảy cách, người theo Long, kẻ theo Thủy,áp nào cũng có cái hay riêng của nó; chọn sao cho nhiều tốt ít hung là được, trong thế gian không có gì thập toàn, thập mĩ cả. 

icons8-exercise-96 chat-active-icon