Sách – Tứ Thư (bìa cứng)

188,000

Bộ sách Tứ Thư là tổng hợp của bốn quyển sách, bao gồm: Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử, được trình bày chi tiết qua những phần căn bản sau:

1. Phần Nguyên văn: Nội dung của Tứ Thư được đánh nguyên văn chữ Hán.

2. Phần Phiên âm: Phiên âm phần Nguyên văn sang chữ Hán Việt.

3. Phần Chú thích: Giải thích những từ cổ, thuật ngữ trong phân Nguyên văn.

4. Phần dịch nghĩa: Diễn giải ý nghĩa của phần Nguyên văn.

Bộ sách Tứ Thư này có khác về cách trình bày so với một số sách Tử Thư đã có trên thị trường. Bộ sách này đã chia rõ các phần Nguyên văn, Phiên âm, Chú thích và Dịch nghĩa để độc giả tiện tìm hiểu và tra cứu.

Danh mục: Từ khóa: ,
icons8-exercise-96 chat-active-icon