Tâm Lý Học Xã Hội Trong Cuộc Sống Hiện Đại (Tái Bản)

336,000

Tâm lý học xã hội đóng góp những tri thức sâu sắc về tác động lâu dài của ảnh hưởng xã hội, các mối quan hệ và quá trình tư duy đối với hành vi. Sách gồm 11 chương: Chuyên ngành Tâm lý học xã hội; Cái tôi nhìn từ góc độ văn hóa và xã hội; Sự hấp dẫn và các mối quan hệ: Từ gắn bó đầu đời đến tình yêu đôi lứa; Nhận thức xã hội: Chúng ta nghĩ về cuộc sống xã hội như thế nào; Thái độ và hành vi; Ảnh hưởng nhóm; Quá trình ảnh hưởng xã hội: A dua, tuân thủ và phục tùng; Thuyết phục; Hành vi liên nhóm thù địch: Định kiến định khuôn và kỳ thị; Xâm kích: Sợi chỉ xuyên suốt nhân loại; Vị tha và hành vi ủng hộ xã hội.

icons8-exercise-96 chat-active-icon