Tây Vực Ký (Pháp sư Huyền Trang)

171,000

Sách Tây Vực Ký. Pháp sư Huyền Trang soạn, Hòa Thượng Thích Như Điển và Nguyễn Minh Tiến dịch Việt ngữ. Hội Đồng Hoằng Pháp xuất bản và phát hành toàn cầu. NXB Đà Nẵng xuất bản tại Việt Nam quý II/2022.

icons8-exercise-96 chat-active-icon