Tìm Hiểu Về Thiền Tông Phật Giáo Trung Hoa (Bìa Cứng)

70,000

Quyển sách này phác họa những nét cơ bản về lịch sử truyền thừa và biến chuyển tư tưởng Thiền tông Trung Quốc.
Nội dung cuốn sách được chia làm 5 chương:
Chương 1: Sự hình thành tư tưởng thiền Phật giáo Ấn Độ và thiền Trung Quốc.
Chương 2: Thiền pháp thời kỳ Bồ Đề Đạt Ma.
Chương 3: Thiền Tông thời kỳ Huệ Năng.
Chương 4: Thiền Tông thời kỳ sau Huệ Năng.
Chương 5: Thiền Tông thời kỳ Ngũ gia thiền.

icons8-exercise-96 chat-active-icon