Trang Tử Tinh Hoa, Trang Tử Nam Hoa Kinh – Thu Giang Nguyễn Duy Cần

264,000

Cuốn sách trình bày những hệ thống tư tưởng cốt lõi của triết lý Đạo học Đông phương. Ngòi bút của dịch giả Nguyễn Duy Cần càng làm sáng rõ hơn những ý nghĩa thâm sâu vi diệu mà Trang Tử muốn truyền đến người đọc.

icons8-exercise-96 chat-active-icon