Liễu Tri Năm Uẩn

68,000 54,400

Bản Chất năm uẩn không làm cho ai đau khổ hay vui vẻ, mà chính là sự chấp thủ của con người, đưa đến chính họ phải vướng bận, quan tâm về sự vận hành, tăng trưởng, tồi tại của năm uẩn… Từ đây , con người có quan niệm các uẩn chính là cuộc sống của mình, và muốn tốt đẹp hơn lên, tạo điều kiện để phát triển, đưa đến sự tham muốn, say đắm, hoan hỷ trong đó… thế là chúng ta chấp thủ và bị năm uẩn chi phối…

Danh mục: ,