Văn minh Tây phương (Bộ 3 quyển)

477,000

Thế kỷ 20 là một thời kỳ hỗn loạn đã chứng kiến hai cuộc thế chiến tàn khốc, một cuộc khủng hoảng kinh tế vĩ đại, mà hiện tại cũng bị chiến tranh và khủng hoảng kinh tế đe dọa. Vì vậy cho nên người ta đã đặt tên cho nó là Thời lo sợ, Thời dùng thuốc an thần, Thời chiến tranh nguyên tử. Chúng ta thấy vô số điềm xấu: nào là chiến tranh lạnh và cả mối đe dọa của chiến tranh nóng; nào là những vấn đề phức tạp của các nước mới độc lập; sự ly khai của giới trí thức; cảnh hỗn loạn của mỹ thuật và văn chương; và sự gia tăng của các bệnh thần kinh, nạn thiếu niên phạm pháp, bạo động, bi hoài, tham nhũng và thối nát.
Nhưng thế kỷ 20 đồng thời cũng chứng kiến nhiều thành công lớn lao trong việc chinh phục thiên nhiên, nâng cao mức sống, thực hiện những cuộc thám hiểm không gian ngoài sức tưởng tượng của thời xưa. Những thứ mỹ thuật và văn chương cận kim mà chúng ta vừa xét đến biểu hiện cho sự tự do thí nghiệm và óc sáng tạo của thời nay. Đâu đâu ta cũng thấy có dấu hiệu tăng trưởng nhưng tăng trưởng bao giờ cũng khó khăn, đau đớn. Có lẽ văn hóa Tây phương đang trải qua một thời kỳ khó khăn và đau đớn mà trong đời người chúng ta gọi là thời thanh xuân. Có thể nó sẽ trưởng thành và trử nên văn minh.

icons8-exercise-96 chat-active-icon