VÙNG ĐẤT NAM BỘ (BỘ 10C)

1,600,000

GIỚI THIỆU

Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan, ban, ngành và đông đảo bạn đọc trên cả nước về Vùng đất Nam Bộ. Trung Tâm Sách Pháp Luật Việt Nam trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước bộ sách Vùng Đất Nam Bộ của tác giả Trương Thị Kim Chuyên do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản (bộ sách trọn bộ gồm 10 tập)

Bộ Sách Vùng Đất Nam Bộ (trọn bộ gồm 10 tập).

Tập 1: Điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái

Tập 2: Từ cội nguồn đến thế kỷ VII

Tập 3: Từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI

Tập 4: Từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX

Tập 5: Từ năm 1859 đến năm 1945

Tập 6: Từ năm 1945 đến năm 2010

Tập 7: Đặc trưng tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa

Tập 8: Thiết chế quản lý xã hội

Tập 9: Tộc người và quan hệ tộc người

Tập 10: Tiến trình hội nhập khu vực và thế giới

 

Trung Tâm Sách Pháp Luật Việt Nam giới thiệu bộ sách này với hy vọng cung cấp cho bạn đọc, các nhà nghiên cứu, học viên, sinh viên các học viện, nhà trường và các nhà lãnh đạo, quản lý, các địa phương, đơn vị một khối tri thức lớn , khá đầy đủ, toàn diện và chuẩn xác về vùng đất Nam Bộ, phục vụ cho công tác học tập nghiên cứu và hoạch định chính sách ở khu vực trọng yếu, năng động này của đất nước.

icons8-exercise-96 chat-active-icon