Xã hội học tôn giáo

185,000

Cuốn sách này tập hợp lại một số bài viết về xã hội học tôn giáo, gồm những bài mới và những bài đã được công bố trên các tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, xã hội học, Khoa học xã hội, Văn hoá dân gian, Dân tộc và Social Compass. Đối với những bài đã được công bố, chúng tôi có sửa chữa, cập nhật và bổ sung những điểm cần thiết…

icons8-exercise-96 chat-active-icon