Âm Vị Học Và Tuyến Tính

150,000

Cuốn sách “Âm Vị Học Và Tuyến Tính – Suy Nghĩ Về Các Định Đề Của Âm Vị Học Đương Đại” là một bản dịch từ nguyên văn cuốn “Phonologie et linéarité” viết xong năm 1980 và xuất bản năm 1985 ở Paris do Hội Nghiên cứu Ngôn ngữ học và Nhân loại học Pháp quốc (SELAF)… Nội dung chủ yếu của cuốn sách vốn là một luận đề phê phán những định kiến sai lầm đã vô hình trung lọt vào những nguyên lí làm cơ sở cho lí thuyết âm vị học cổ điển vốn chỉ phản ánh cách tri giác đặc thù của những người bản ngữ tiếng châu Âu, mong tìm ra những nguyên lí thực sự ngôn ngữ học và những thủ pháp hữu hiệu làm cho âm vị học có được tính phổ quát đích thực. Trong khi làm như vậy dĩ nhiên người viết phải soát kĩ toàn bộ vốn tri thức và phương pháp của âm vị học đương đại, kể cả những điểm sơ đẳng nhất. Nội dung gồm 5 chương:
Chương I: Dẫn Luận.
Chương II: Nguyên Lí “Tuyến Tính Của Năng Biểu” Trong Âm Vị Học.
Chương III: Phân Đoạn Tuyến Tính Và Thủ Pháp Phân Tích Âm Vị Học.
Chương IV: Những Xu Hướng Và Hoài Bão Chống Âm Đoạn Luận.
Chương V: Vì Một Lí Thuyết Âm Vị Học Đại Cương Đích Thực.

icons8-exercise-96 chat-active-icon