Bộ Phật giáo các nước của Trần Quang Thuận (gồm 12c)

1,800,000

Bộ Phật giáo các nước của Trần Quang Thuận gồm:

Phật Giáo Trong Dòng Lịch Sử Văn Hóa Lào

Nước Lào, thời cổ đại gọi là Lan Xang, nước của một triệu con voi, Ký giả trong thời chiến tranh Đông Dương gọi là vùng đất của một triệu vấn đề không đâu vào đâu, là một quốc gia có nền văn hóa độc đáo của hàng chục sắc tộc, tọa lạc tại ngã ba đường trên lục địa Đông Nam Á, tiếp giáp với Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện.

Phật Giáo Trong Dòng Lịch Sử Văn Hóa Campuchia

Campuchia hiện nay do Đảng Nhân Dân Campuchia của Hun Sen lãnh đạo sau cuộc cách mạng năm 1997. Vua Sihanouk đóng vai trò tượng trung trong chính thế quân chủ lập hiến. Quốc kỳ Campuchia là ba tháp trắng Angkor tên nền đỏ.

Phật Giáo Thái Lan

Phật giáo Thái Lan truớc những biến chuyển khoa học kỹ thuật phải đương đầu với những vấn đè xã hội, chính trị, kinh tế. Để có thể tồn tai và phát triển, để có thể đóng vai trò truyền thống một cách hữu hiệu, ba khuynh hướng đang tiếp tục song hành: khuynh hướng bảo thủ, trở về vị thế nguyên thỉ, chuyên tu thiền quán nơi sơn dã, khuynh hướng cấp tiến muốn đemgiáo lý Phật đến nhân gian, lo cái lo của thiên hạ, vui cái vui của thiên hạ và khuynh hướng thứ ba dung hòa hai nếp sống xuất thế và thiệp thế.

Phật Giáo Đại Hàn

Trên một nghìn năm lịch sử phật giáo đã đem lại cho Đại Hàn những trang sử vẻ vang. Phật giáo vẫn còn là chát liệu quý giá trong nỗ lực xây dựng và phát triển đất nước. Phật giáo vẫn là nguồn cảm hứng, là nơi nương tựa cho kỳ vọng thống nhất lãnh thổ và xây dựng dân chủ qua phương cách chuyển hóa, qua quan niệm dân chủ Phật giáo.

icons8-exercise-96 chat-active-icon