Đại cương lịch sử văn hoá Việt Nam (bộ 5c)

958,000

Đại Cương Lịch Sử Văn Hóa Việt Nam là bộ sách gồm 5 tập, mỗi tập có bố cục riêng, nhằm giới thiệu những nội dung chủ yếu riêng, nhưng, trọn bộ vẫn có bố cục chung của trọn bộ. Đại để, trọn bộ không có nghĩa là gồm đủ năm tập như một phép cộng giản đơn mà là một tập hợp những mảng vấn đề lớn, vừa có tính độc lập tương đối khá rõ rệt, vừa thể hiện sự kết nối chặt chẽ với nhau.

Đây là một công trình về Văn hoá Việt Nam giai đoạn thế kỉ XIX, một giai đoạn có nhiều biến động trong lịch sử nước nhà. Bộ sách là tài liệu tham khảo quan trọng đối với sinh viên các ngành khoa học xã hội, các giảng viên, giáo viên các trường đại học, các trường phổ thông và những người quan tâm, yêu mến lịch sử và văn hoá nước nhà.

Tập 1:  Từ những thành tố nội sinh đến những nền văn minh đặc sắc: Giới thiệu sự hình thành, phát triển và những đặc trưng nổi bật của các thành tố nội sinh trong văn hóa Việt Nam và quá trình xác lập và sức sống kỳ diệu của các nền văn minh được coi là lớn nhất ở nước ta.

Tập 2Phật giáo và Đạo giáo trong văn hóa Việt Nam: xin được hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc đôi điều về Phật giáo và Đạo giáo. Hẳn là ai cũng đều biết rằng, quê hương của Phật giáo là Ấn Độ cổ đại và quê hương của Đạo giáo là Trung Quốc cổ đại. Nói khác hơn thì xét về nguồn gốc ban đầu, Phật giáo và Đạo giáo là hai trong số các thành tố ngoại lai. Nhưng trải mấy ngàn năm không ngừng truyền bá và hội nhập, hai tôn giáo lớn này đã trở thành hai bộ phận không thể tách rời của tâm linh quảng đại người Việt. Chừng như xưa nay đều thế cả, nếu cần kể đến những địa chỉ tôn nghiêm và thiêng liêng nhất, quên gì thì quên, người Việt Nam quyết không thể nào quên đền, miếu và chùa  chiền.

Tuy nhiên, cái ta quen thuộc không phải bao giờ cũng đều là cái ta hiểu biết. Tác giả sách này từng đi khảo  sát ở nhiều chùa chiền và đền miếu, từng đọc hàng trăm tờ thần tích và kinh sách, lại còn được sự chỉ vẽ ân cần và hào hiệp của nhiều bậc cao minh, rốt cột, tri thức thu được cũng chỉ mới sơ bộ tạm đủ để viết cuốn sách nhỏ này mà thôi.

Tập 3Nho giáo với quá trình tham gia vào đời sống văn hóa và tư tưởng ở Việt Nam: Người xưa từng khen bậc đại danh Nho của Trung Quốc thời Tống là Tư Mã Quang (1017 – 1086) hai câu khác nhau. Câu thứ nhất là viết nhiều, bởi vì sinh thời, Tư Mã Quang từng viết đến trên 500 quyển sách! Câu thứ hai là đáng phục thay Tiềm hư, sách chỉ một quyển mà ý sâu sắc thì chừng như là của cả hàng trăm quyển gộp lại. Thế ra, viết nhiều đã khó, viết đến trên năm trăm quyển sách như Tư Mã Quang lại càng khó hơn. Nhưng, viết ngắn mà sâu sắc chẳng phải dễ, ngắn mà sâu sắc đến độ ngỡ như gộp ý của cả hàng trăm quyển sách lại, thì quả là đông tây kim cổ nào đã có mấy ai!

Tập 4Những thành tựu huy hoàng của văn hóa dân gian: Phần này giới thiệu với bạn đọc một số kết quả khảo cứu về văn hóa Việt Nam từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII. Ở đây văn hóa dân gian là một nội dung rất quan trọng nhưng không phải là nội dung duy nhất.

Tập 5Cuộc tiếp xúc Đông – Tây và một số vấn đề về văn hóa Việt Nam cận đại: Cuốn sách chuyển đến bạn đọc một số kết quả nghiên cứu về văn hóa Việt Nam thế kỷ XIX.

icons8-exercise-96 chat-active-icon