Chủ Nghĩa Hiện Thực Nam Cao (Bìa Cứng)

120,000

Chủ Nghĩa Hiện Thực Nam Cao (Bìa Cứng)
Nam Cao là nhà văn hiện thực lớn của nền văn học Việt Nam hiện đại. Ông thuộc trong số những cây bút hiếm hoi của nền văn xuôi hiện đại có tư tưởng riêng và phong cách độc đáo cùng những cách tân lớn, góp phần quan trọng vào tiến trình hiện đại hoá nền văn học dân tộc. Cuốn sách Chủ nghĩa hiện thực Nam Cao là công trình chuyên khảo về chủ nghĩa hiện thực trong các sáng tác của nhà văn Nam Cao được Giáo sư Trần Đăng Suyền – một trong những chuyên gia hàng đầu nghiên về Nam Cao nói riêng và của nền văn học hiện thực nói chung dày công xây dựng.

Cuốn sách kết tinh những ý nghĩa lớn lao, không những giàu giá trị học thuật mà còn nhiều giá trị thực tiễn, và chắc chắn sẽ là một xuất bản phẩm hữu ích cho các nhà nghiên cứu cũng như hầu hết giáo viên và học sinh trong địa hạt văn học.

icons8-exercise-96 chat-active-icon