Địa Danh Hành Chính Thăng Long Hà Nội (Từ đầu thế kỷ XIX đến nay)

450,000

Khảo cứu về địa danh hành chính Thăng Long – Hà Nội gồm 4 giai đoạn: Địa danh hành chính Thăng Long – Hà Nội thế kỷ XIX, địa danh hành chính và đường phố Hà Nội thời kỳ thuộc Pháp, địa danh hành chính và đường phố Hà Nội giai đoạn 1945-1954 và giai đoạn sau năm 1954; giới thiệu bảng tra cứu địa danh các đơn vị hành chính khu vực Thăng Long – Hà Nội từ 1802 tới nay và tên gọi đường phố Hà nội thời kỳ Pháp thuộc.

icons8-exercise-96 chat-active-icon