Diễn tiến câu chuyên Vương Thúy Kiều từ sự kiên lịch sử Trung Hoa đến kiệt tác văn chương Việt Nam

107,000

Bản dịch tiếng Việt công trình “Diễn tiến câu chuyện Vương Thuý Kiều: Từ sự kiện kịch sử Trung Hoa đến kiệt tác văn chương Việt Nam“ của tác giả Charles Benoit (Lê Vân Nam) do Trung tâm Quốc học phát hành vừa ra mắt trong những ngày này tại Nhà xuất bản Thế Giới. Bản gốc tiếng Anh là luận án Tiến sỹ của tác giả, bảo vệ tại Đại học Harvard năm 1981 („The Evolution of the Wang Cuiqiao Tale: From Historical Event in China to Literary Masterpiece in Vietnam“, Harvard University 1981).

…Với những người đọc sách, luôn có một số tác phẩm nào đấy gắn bó với họ như số phận. Tôi tìm đến luận án của Benoit từ hơn hai mươi năm trước và không rời nó được từ đó đến nay. Dường như cũng là cơ duyên khi tôi được học với giáo sư Patrick Dewes Hanan (1927 – 2014) – một trong những nhà Hán học hàng đầu thế giới chuyên về tiểu thuyết Trung Hoa và cũng là người hướng dẫn luận án tiến sĩ của Benoit… Cả hai thầy trò đều mong mỏi một ngày nào đó công trình xuất sắc này sẽ được dịch sang tiếng Việt.

icons8-exercise-96 chat-active-icon