Đức Phật Và Phật Pháp – Đại Đức Narada Mahathera

180,000

Đức Phật là nhà truyền giáo đầu tiên hoạt động tích cực nhất lịch sử nhân loại. Trải qua bốn mươi lăm năm trường, Ngài đi từ nơi này sang nơi khác để hoằng dương giáo lý, đến hàng đại chúng cũng như các bậc thiện trí. Chí đến giây phút cuối cùng ngài phục vụ nhân loại bằng gương sạch và giáo huấn cao thượng. Hàng môn đệ lỗi lạc của Ngài cũng bước theo đúng dấu chân Ngài. Không một xu dính túi, các vị ấy đi đến những phương trời xa lạ để truyền bá giáo pháp mà không bao giờ cầu mong đền đáp.
“Liên tục và kiên trì nỗ lực” là di huấn tối hậu của Đức Phật. Không có sự giải thoát nào, không có sự thanh lọc nào có thể thực hiện được nếu không có cố gắng cá nhân. Như vậy, Phật giáo không chủ trương van vái nguyện cầu mà thay vào đó, dạy sự thiền tập, là một phương pháp tự kiểm soát, tự thanh lọc và giác ngộ. Hai đặc điểm nổi bật nhất của Phật giáo là hành thiền và phục vụ. Trên thực tế, tất cả những quốc gia Phật giáo đã vươn mình trưởng thành trong tổ ấm của Phật giáo và dưới tàn bóng mát mẻ của Đức Phật.

icons8-exercise-96 chat-active-icon