Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Vương Triều Mạc trong tiến trình lịch sử Việt Nam

320,000

Hội thảo “Vương triều Mạc trong tiến trình lịch sử Việt Nam” diễn ra nhằm kỷ niệm 540 năm ngày sinh của Thái Tổ Mạc Đăng Dung. Trong lịch sử Việt Nam, vương triều Mạc tồn tại 150 năm, chia thành hai giai đoạn ở Thăng Long và Cao Bằng. Trong giai đoạn trị vì ở Thăng Long, triều Mạc có những đóng góp quan trọng, nhưng bị đánh giá thiếu khách quan do định kiến chính trị từ thời Lê – Nguyễn. Tuy nhiên, gần đây, sự phát triển của Việt Nam và quan điểm đổi mới trong Sử học đã tạo ra những đánh giá mới về vương triều Mạc.

icons8-exercise-96 chat-active-icon