Nghệ thuật thuyết phục bậc thầy

56,000

Khả năng thuyết phục có thể giúp bạn giành được nhiều hơn những gì bạn muốn nhanh hơn bất kỳ kỹ năng nào khác. Đó có thể là ranh giới giữa thành công và thất bại. Nó có thể bảo đảm sự tiến bộ của bạn và giúp bạn sử dụng tất cả các kỹ năng, sở trường khác với hiệu quả cao nhất. Khả năng thuyết phục khiến khách hàng, ông chủ, đồng nghiệp và bạn bè tôn trọng và sẵn sàng giúp đỡ bạn. Khả năng thuyết phục người khác làm những gì bạn muốn họ làm sẽ biến bạn trở thành một trong những người quan trọng nhất trong cộng đồng của bạn.
Thật may mắn là thuyết phục, cũng giống như đi xe đạp là một kỹ năng bạn có thể học được thông qua quá trình học hỏi và rèn luyện. Công việc bạn phải làm là trở thành một chuyên gia xuất sắc có kỹ năng gây ảnh hưởng và khuyến khích người khác hỗ trợ và giúp đỡ bạn hoàn thành những mục tiêu của bạn và giải quyết những vấn đề của bạn.
Bạn có thể thuyết phục người khác giúp đỡ bạn hoặc bị người khác thuyết phục phải giúp họ. Hầu hết mọi người không ý thức được mỗi sự tương tác giữa con người với con người liên quan đến một quá trình thuyết phục và gây ảnh hưởng phức tạp. Chính vì không nhận thức được nên họ thường là người bị người khác thuyết phục chứ không phải là người chủ động thuyết phục người khác.

icons8-exercise-96 chat-active-icon