Nguồn gốc hình thành và phát triển Tín ngưỡng Quán Âm

252,000

Nguồn gốc hình thành và phát triển Tín ngưỡng Quán Âm là một bức tranh đầy đủ về vị Bồ tát vô cùng gần gũi đối với người con Phật, nhất là ở hệ Phật giáo Bắc truyền.
Tinh thông nghìn mắt nghìn tay
Cũng trong một điểm linh đài hóa ra
Rằng trong cõi nước Việt ta,
Biển Nam có Đức Phật Bà Quán Âm.

Bồ tát Quán Âm hiện hữu khắp nơi trong thế giới Sa và này, bằng đôi mắt thương yêu không phân biệt, với nhĩ căn viên thông lắng nghe mọi âm thanh khổ đau của hết thảy chúng sinh. dù âm thanh ấy chưa phát ra bằng lời, nhưng tâm Ngài đã quán chiếu thấu cảm và sẻ chia với tiếng nói bi thương của kiếp người.
chính là một tài sản trí tuệ được kết tinh từ nhiều nhân duyên thù thắng vi diệu, cũng như được xem là một trong những hòn ngọc của nền học thuật Trung Quốc đương đại.

Hết hàng

icons8-exercise-96 chat-active-icon