Tìm hiểu Bồ-tát Quán Thế Âm

198,000

Nếu như cuốn “Nguồn gốc hình thành và phát triển Tín ngưỡng Quán Âm” mang đến cho quý độc giả một bức tranh chi tiết, cụ thể về Ngài thì cuốn #Tìm_hiểu_bồ_tát_Quán_Thế_Âm lại là một bức tranh khác mang tính tổng thể, với nội dung khá nhẹ nhàng và dễ dàng tiếp cận, cũng như để bất cứ ai cũng có thể tìm đọc và hiểu biết hơn về Ngài.

icons8-exercise-96 chat-active-icon