Phật pháp

94,500

Tập Phật-Pháp này ra đời có một chủ-đích: “giới-thiệu đạo Phật cho Thanh-Thiếu-Nhi”. Chương-trình gồm các mục lịch-sử, giáo-lý, pháp-hạnh, nghi-lễ, mẫu chuyện đạo, chuyện tiền-thân, kinh điển… soạn tuần tự theo bốn cấp bậc Hướng-Thiện, Sơ-Thiện, Trung-Thiện, Chánh-Thiện cho Thiếu-Niên, Thiếu-Nữ với sức học tương-đương từ đệ nhất lên đến chuyên khoa. Một tập thứ II soạn sau, dành riêng cho Nam-Nữ Phật-tử sẽ bổ túc cho tập nầy.
Người dạy đạo Phật cho tuổi trẻ cần để ý:
1. – Bậc Hướng-Thiện, Sơ-Thiện, bài dạy dễ hơn, vì các em mới ở Đồng-Niên, Đồng-Nữ lên, hoặc mới vào bậc Trung-Thiện, Chánh-Thiện có khó hơn vì các em đã ở hai năm trong Đoàn, và để sửa soạn cho các em học chương-trình Nam-Nữ Phật-tử.
2.- Tùy theo trình độ các em, có thể soạn lược các bài (nếu các em còn nhỏ và trình độ học kém); hay bổ túc thêm với tài liệu ở ngoài (nếu các em lớn tuổi hay sức học khá).
3.- Các bài làm thiên về đại-cương. Người dạy cần tìm tài liệu ở ngoài để giảng-giải thêm. Trong khi dạy, cần diễn giảng rõ hơn, tìm những ví dụ ở ngoài lấy trong hoàn-cảnh các em sống, tìm những đoạn kinh, những mẩu chuyện có quan-hệ đến bài giảng, và tìm cách ứng dụng bài giảng trong đời sống hằng ngày của các em.
Cả tập Phật-pháp này chỉ là những dòng chữ đen trắng phối-hiệp lại. Nghệ-thuật của người dạy là làm thế nào cho những dòng chữ đen trắng này biến thành những sức mạnh khiến các em sống đúng theo năm hạnh TINH-TẤN, HỶ-XẢ, THANH-TỊNH, TRÍ-HUỆ và TỪ-BI, lợi ích cho các em, cho mọi người. Đó là sở nguyện chơn-thành và tha thiết của ban biên-tập.

Trích Lời nói đầu
Ban biên tập

Danh mục: Từ khóa:
icons8-exercise-96 chat-active-icon