Quốc học Việt Nam

108,000

Nội dung sách bao gồm:
– Nhân chủng học và Dân tộc học.
– Bốn ngàn năm văn hiến.
– Hai trào lưu di dân Nam tiến.
– Quốc học.
– Tinh thần Quốc học Việt Nam trải qua các thời đại.
– Ý hướng Quốc học.
– Quốc học thâu hóa sáng tạo.
– Triết học Đông phương với truyền thống dân tộc.
– Giáo dục với vấn đề tái kiến thiết quốc gia.
– Giỗ tổ Hùng Vương và Quốc học.
– Địa vị Phật giáo trong Quốc học Việt Nam.

icons8-exercise-96 chat-active-icon