Võ Văn Kiệt: Một Nhân Cách Lớn Nhà Lãnh Đạo Tài Năng Suốt Đời Vì Dân

200,000

Võ Văn Kiệt: Một Nhân Cách Lớn Nhà Lãnh Đạo Tài Năng Suốt Đời Vì Dân

Cuốn sách gồm những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị, của các nhà khoa học về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Kiệt. Sách ghi lại tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp, những đóng góp to lớn cho đất nước và những phẩm chất cao quý của nguyên cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Hơn 700 trang viết với nội dung hết sức đa dạng, chân thực và cảm động về cuộc đời, con người, sự nghiệp của ông. Đặc biệt, nhiều bài viết nhận định sâu sắc về nhân cách đồng chí Võ Văn Kiệt. Ông là một nhà lãnh đạo tài năng và quyết đoán, một Thủ tướng để lại nhiều dấu ấn khó phai mờ.

Sách được bố cục theo các cụm chủ đề:

– Bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng – Nhà nước

– Về thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ

– Khi đồng chí lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh

– Khi đồng chí làm Thủ tướng Chính phủ

– Về văn hoá, lịch sử dân tộc của trí thức, văn nghệ sĩ; quê hương và gia đình.

Ngoài ra, cuốn sách còn có nhiều bức ảnh tư liệu quý phản ánh chân thực cuộc đời, con người, sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Kiệt.

icons8-exercise-96 chat-active-icon