Dịch và nghiên cứu Kim Vân Kiều lục

45,000

Giới thiệu sách Dịch và nghiên cứu Kim Vân Kiều lục
Cuốn sách Dịch và nghiên cứu Kim Vân Kiều lục gồm 3 phần:
Phần I: dịch tiểu thuyết Hán văn Kim Vân Kiều lục của tác giả khuyết danh Việt Nam cùng Kim Trong và A Kiều, truyện dân gian lưu truyền trong dân tộc Kinh ở Quảng Tây.
Phần II: nghiên cứu Kim Vân Kiều lục.
Phần Phụ lục: gồm: A. Người dịch nói về việc dịch Truyện Kiều sang thơ Hán; B. Cảm nhận, nghiên cứu của học giả Trung Quốc về Truyện Kiều

icons8-exercise-96 chat-active-icon