Liễu Quán – Số 11 – PL 2561 (Tháng 5-2017)

50,000 45,000