Liễu Quán – Số 10 – PL 2560 (Tháng 1-2017)

45,000

Liễu Quán là ấn phẩm nghiên cứu do Trung tâm VHPG Liễu Quán – Huế thực hiện, phát hành 3 số/năm vào các dịp Xuân, Phật đản và Vu lan. Đây là ấn phẩm có nội dung đáng đọc và lưu trữ, trình bày trang nhã.

Sư Liễu Quán (Đinh Mùi 1667 – Nhâm Tuất 1742) là thiền sư cao hạnh thời chúa Nguyễn, họ Lê, huý là Thiệt Diệu, sinh ngày 18 tháng 11 năm Đinh Mùi, 1667, đời chúa Nguyễn Phúc Tần, niên hiệu thứ 5 vua Lê Huyền Tôn, quê ở làng Bạc Mã, huyện Đồng Xuân (nay là Sông Cầu, tỉnh Phú Yên).

Ông mồ côi mẹ từ lúc mới 7 tuổi, năm 12 tuổi thân phụ đưa ông đến chùa Hội Tôn lễ Phật, sau vào chùa ấy học tập tu hành. Năm 1685, ông ra Đô thành Phú Xuân xin thọ giới với sư Giác Phong ở chùa Hàm Long.
Ông là người thông minh, chí khí hơn người. Suốt bao nhiêu năm tu hành, học tập, ông đã khai sáng ra chi phái Thiền mới, mang đậm phong cách của Văn hoá Phật giáo Việt Nam còn truyền lại đến ngày nay với hàng vạn đệ tử và cư sĩ, ta thường gọi là Thiền phái Liễu Quán.
Do đức hạnh, năm 1742, ông được chúa Nguyễn Phúc Khoát ban thụy là Chánh Giác Viên Ngộ Hoà Thượng.

icons8-exercise-96 chat-active-icon