Liễu Quán – Số 14 – PL 2562 (Tháng 5-2018)

50,000 45,000