Liễu Quán – Số 7 – PL 2559 (Tháng 1-2016)

38,000 34,200