Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định

139,200

Lịch Sử Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định Kháng Chiến

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, nhân dân ta đã đứng lên chống ngoại xâm, giành lại quyền sống, quyền tự do, độc lập, danh dự và phẩm giá của dân tộc. Độc lập giành lại chưa được bao lâu, thực dân Pháp dưới sự giúp đỡ của quân Đồng minh, quay trở lại xâm lược nước ta. Lịch sử nước ta bước và một trang mới chống ngoại xâm. Giai đoạn 1945-1975 là một giai đoạn lịch sử gắn liền với hai cuộc kháng chiến cứu nước thần thánh của dân tộc. Trong giai đoạn lịch sử đó, Nam Bộ luôn là nơi đi trước về sau, luôn là nơi tuyến đầu kháng chiến – ở đó, Sài Gòn là đại bản doanh của đội quân xâm lược, nơi thực dân Pháp nổ súng gây chiến trước tiên và cũng là dinh luỹ cuối cùng của quân xâm lược.

Tổng kết hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ, Ban Tổng kết chiến tranh Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nghiên cứu và tổ chức biên soạn công trình Lịch sử Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định kháng chiến (1945-1975). Đây là công trình lịch sử rất quan trọng, góp phần ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, của hàng triệu đồng bào, cán bộ, chiến sĩ từng sống và chiến đấu ở đây góp phần bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc về truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của Thành phố cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Công trình này đã được công bố lần đầu tiên năm 1994. Đến nay, sau hơn 20 năm sau, với nhiều sự kiện lịch sử diễn ra trong thời đại mới, nhiều kết quả nghiên cứu lịch sử mới ra đời – đặc biệt là lịch sử quân sự, lịch sử đảng địa phương và cùng với độ lùi thời gian, công trình được xuất bản lần thứ hai với sự sửa chữa, bổ sung của các tác giả.

Hết hàng

Danh mục: Từ khóa: , ,
icons8-exercise-96 chat-active-icon