Liễu Quán – Số 19 – PL 2564 (Tháng 1-2020)

50,000 45,000